Jakým způsobem chceš vybrat povolání?

Zvol jednu z cest, kterou se chceš vydat.

Nemám představu, co chci dělat